Rakserwis


WINDY ZAŁADOWCZE

JESTEŚMY PRZEDSTAWICIELEM FIRMY DAUTEL.

Winda załadowcza jest urządzeniem dźwigowym podlegającym dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Kompletna dokumentacja wraz z regularnymi przeglądami konserwacyjnymi dadzą pewność, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne dla personelu obsługującego. Nasza firma na podstawie uprawnień wydanych przez UDT oraz dzięki doświadczeniu i odpowiednio przeszkolonym pracownikom jest w stanie zapewnić właściwe działanie Państwa urządzeń.

ŻURAWIE

Żurawie samochodowe podlegają pod Dozór Techniczny zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w Polsce co oznacza że obsługę i konserwację żurawi można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Konserwacja żurawi polega na sprawowaniu bieżącego nadzoru na urządzeniem, wykonywaniu czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją eksploatacji jaką wydaje producent do danego typu urządzenia technicznego. Konserwator prowadzi ewidencje konserwacji w dzienniku konserwacji. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego co okres minimum 12 m-cy dokonuje przeglądu okresowego i wydaje decyzje zezwalającą lub nie na dalszą eksploatację żurawia.

OFERUJEMY

  • przygotowanie urządzeń do rejestracji i przeglądów przez Urząd Dozoru Technicznego
  • przygotowanie dokumentacji dla UDT i udział w badaniach odbiorczych
  • prowadzenie przeglądów okresowych maszyn i urządzeń technicznych
  • prowadzenie dzienników konserwacji
  • konserwacja, remonty bieżące i kapitalne, naprawy mechaniczne i elektryczne

Posiadamy dobrze wyposażone zaplecze magazynowo - warsztatowe i nieograniczony dostęp do części zamiennych, co umożliwia nam szybkie i skuteczne usuwanie awarii. Prace remontowe i naprawcze wykonujemy we własnym zakresie jak również we współpracy z innymi jednostkami z branży dźwigowej i elektrycznej.