Rakserwis

WYKONUJEMY PRZEGLĄDY SPECJALNE

Po osiągnięciu przez urządzenie lub jeden z jego mechanizmów resursu czyli projektowanego
bezpiecznego okresu eksploatacji UTB eksploatujący zobowiązany jest
niezależnie od wykonywanych przeglądów konserwayjnych i napraw bieżących do przeprowadzenia PRZEGLĄDU SPECJALNEGO.

Przegląd specjalny musi swoim zakresem obejmować wszystkie elementy,które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia m.in.
  • konstrukcję nośną
  • mechanizmy napędowe
  • układy elektryczne
  • układy hydrauliczne

  • Przeglad specjalny może być wykonany przez wytwórcę urzadzenia lub zakład uprawnienia do napraw i modernizacji.