Rakserwis

WYKONUJEMY PRZEGLĄDY SPECJALNE

6 grudnia 2018 roku w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji,które dotyczy wszystkich urządzeń UTB
podlegających dozorowi technicznemu. Po osiągnięciu przez urządzenie lub jeden z jego mechanizmów resursu czyli projektowanego bezpiecznego okresu eksploatacji UTB eksploatujący zobowiązany jest niezależnie od wykonywanych przeglądów konserwayjnych i napraw bieżących do przeprowadzenia PRZEGLĄDU SPECJALNEGO.

Przegląd specjalny musi swoim zakresem obejmować wszystkie elementy,które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia m.in.
  • konstrukcję nośną
  • mechanizmy napędowe
  • układy elektryczne
  • układy hydrauliczne

  • Przeglad specjalny może być wykonany przez wytwórcę urzadzenia lub zakład uprawnienia do napraw i modernizacji.

    Najprostsze określenie resursu to żywotność  urządzenia. Tę „żywotność” określamy liczbą cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji.  Cykl pracy urządzenia obejmuje: podniesienie ładunku,  dostarczenie go na miejsce, oraz opuszczenie w miejscu docelowym.